Resultat av medlemsenkäten

21 maj 2017 Årets enkät fick 39 svar. Vi summerar här en del av synpunkterna samt ger respons från styrelsen.

Styrelsen

       Styrelsen bör ha mer utsträckande verksamhet och engagemang, t.ex vid inbrott. Styrelsen kommer att se över hur man kan arbeta mer med utsträckande verksamhet framöver.

       Styrelsens bemötande på facebooksidan får både ris och ros.

       Styrelsen bör fundera över när ommålning av trapphus och fasad ska ske. Fasadrenovering är igång.

 

Snöröjning

       Generella synpunkter på att det bör skottas och sandas mer än idag. Detta följs upp ned snöröjningsfirman.

 

Soprummet

       Styrelsen bör uppmana medlemmar att fota grejer i soprummet som man tror att folk vill ha.

       Ofta är soprummet fullt och folk är slarviga. Kameror är nu installerade i soprummet, vilket förhoppningsvis minskar problemet med stök.

 

Städning

       Generella synpunkter på att det ibland bara städas upp till våning 3 och att det ibland är långt mellan gångerna det städas. Detta följs upp med städfirman.

 

Tvättstugan

       Ibland är det smutsigt i tvättstugan, speciellt tumlarna. Detta följs upp med städfirman.

       Längre tvättider hade varit bra, även möjlighet att boka mellan 00-06.

 

Trädgården

       Det hade varit bra att sätta upp skyltar om nedskräpning förbjuden.

       Arvids terrass behöver rustas upp.

 

Övrigt

       Reglerna kring lös hund på gården bör tydliggöras. 

       Styrelsens arbete och informationen från styrelsen får både ris och ros.

       En person från HSB centralt bör leda föreningsstämmorna. Styrelsen har medvetet valt att föreslå medlemmar som stämmoordförande av flera skäl. (a) för att vi har mycket kompetenta medlemmar som har erfarenhet från att leda möten, (b) för att HSB:s ordförande jobbar enligt en högre taxa och (c) för att främja det lokala engagemanget och vår självständighet från HSB.

  • Fastighetsskötare Peter Jansson får fortsatt högt betyg.