Ansökan om detaljplanändring

16 oktober 2016 Styrelsen har agerat i enlighet med årsstämmans beslut och skickat in en ansökan till Stadsbyggnadskontoret för detaljplaneändring enligt det förslag som presenterades som underlag för beslutet på årsstämman.