Årsstämma onsdag 18 april 19:00

18 april 2012

Separat kallelse kommer också att delas ut i brevlådorna med årsredovisningen några veckor före stämman.