Bergvärme provborrning

09 juni 2012 Föreningen har upphandlat provborrning och förstudie för bergvärme.

Föreningen har anlitat entreprenören Enstar (www.enstar.se) för att utföra en provborrning av vår berggrund med tillhörande förstudie. Förstudien skall generera ett beslutsunderlag som redovisar effekterna av att investera i en bergvärmepumpsanläggning. Effekterna kommer att redovisas i MWh och kr, och den ekonomiska redovisningen sker genom LCC-beräkningar. De tänkta investeringarna skall jämföras mot den befintliga anläggningens energiförbrukning och driftskostnader. Hänsyn skall tas till de förutsättningar som råder beträffande ventilation, befintligt värmesystem, byggnadens energiprestanda samt dess läge, samtidigt som en ekonomiskt optimal lösning eftersträvas ur investerings- och driftperspektiv. Arbetet skall innefatta en utredning om hur värmepumpen kan dimensioneras med en högre effekt än vad som idag är möjligt med hänsyn till beviljad borrplan. Planen är att slutföra förstudien i augusti för att sedan kunna upphandla själva bergvärmeprojektet direkt efteråt med stöd av en extrastämma.

Läs mer om projektet här.