Datum: Årsstämma 20 april 2023

10 februari 2023 Varmt välkommen på årsstämman 20 april. Du kan skicka in motioner senast 28 februari. Är du intresserad av att gå med i styrelsen kan du kontakta valberedningen.

Den 20 april kl 19 hålls årsstämman 2023. Mer information om hur den kommer att gå till och var den kommer hållas kommer i kallelsen 2-6 veckor innan mötet. Årsstämman är ett bra tillfälle att tycka till och få inblick i allt som händer i föreningen. Alla medlemmar är varmt välkomna. Tänk på att ta med dig en giltig legitimation till mötet.

Inför årsstämman har alla medlemmar möjlighet att skriva motioner. En motion är ett förslag till beslut för stämman. Styrelsen tar emot motionen och förbereder ett förslag till svar till stämman.Skicka din motion till styrelsen på info@morkullan.nu. För att styrelsen skall hinna förbereda ett svar till stämman måste motionen vara inlämnad senast den sista februari.

Tänk på att motioner skall behandla en fråga som kräver stämmans beslut. Enklare frågor tas med fördel direkt med styrelsen när som helst på året. Rådfråga gärna styrelsen om du är osäker!

En motion byggs upp enligt en enkel mall och består av:

  • En tydlig rubrik
  • Namn på motionären
  • En kort brödtext som beskriver
    - bakgrunden till problematiken
    - en kort argumentation
  • Avslutning med förslag till beslut formulerad i en eller flera att-satser

 

Styrelsen kommer att behöva flera nya ledamöter. Valberedningen arbetar just nu med att välja ut kandidater som kommer att väljas in på årsstämman. Om du är intresserad av att gå med i styrelsen kan du kontakta valberedningen på valberedningen@morkullan.nu.

Som styrelseledamot har du stor möjlighet att påverka i föreningen och göra nytta för alla medlemmar.