Flera medlemmar som hyrt ut via Airbnb har fått skriftliga varningar

25 februari 2018 Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut via Airbnb

Styrelsen har upptäckt att flera medlemmar hyrt ut sin lägenhet via Airbnb. Att hyra ut sin lägenhet kräver alltid tillstånd från föreningen och att hyra ut via Airbnb är aldrig tillåtet.

Styrelsen bevakar kontinuerligt om lägenheter från föreningen ligger ute på Airbnb och medlemmar som hyr ut olovligen får skriftliga varningar. Upprepade varningar kan leda till att man måste flytta från föreningen.