Hälsning från ekonomiansvariga och övriga styrelsen

16 oktober 2023 Styrelsen följer löpande föreningens ekonomi och bedömer fortsatt att föreningen överlag har en god ekonomi. Varje höst initierar ekonomiansvariga budgetprocessen för att styrelsen innan årets utgång ska fastställa den ekonomiska budgeten för det kommande året.

Ekonomiansvariga kommer inom snar framtid att initiera årets budgetarbete. Först gör vår redovisningsekonom på HSB ett utkast på föreningens budget för 2024. Därefter går ekonomiansvariga igenom detta tillsammans med styrelseledamöter inom respektive ansvarsområde samt med vår förvaltare, vilket ofta innebär justeringar av det utkast vi har erhållit från HSB. Allt för att få en så rättvisande budget för 2024 som möjligt. Därefter lägger ekonomiansvariga fram det justerade budgetförslaget till styrelsen för formellt beslut.

I årets budgetarbete, liksom förra året, kommer extra fokus läggas på föreningens räntekostnader samt på el- och värmekostnader. I samband med budgetarbetet görs också en analys över hur stora ökningar av dessa kostnader som föreningen skulle klara av.