Inre fonden avskaffas

22 januari 2012 Föreningen har en gång i tiden haft en månatlig avsättning av månadsavgiften till respektive lägenhets inre fond. Syftet var att öronmärka pengar för reparationer/underhåll av de delar av lägenheten som den boende har ansvar för. Uttag från fonden har beviljats mot uppvisande av kvitto för utlägg.

Idén med den inre fonden är förlegad och innebär dessutom en administrativ kostnad. Styrelsen har därför beslutat att stänga den och betala ut innestående belopp till respektive lägenhet genom kvittning på fakturan för andra kvartalet 2012. Innestående belopp i fonden hittar man på tidigare fakturor från HSB. För dem som fortfarande har pengar kvar rör det sig om storleksordningen 0-1000kr.