Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

04 april 2023

Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 20 april 2023 kl. 19.00 Samlingslokalen i anslutning till tvättstugan, Birger Jarlsgatan 104

Se nedan för kallelse med dagordning och övriga dokument.

Obeservera: Glöm inte att ta med legitimation till stämman.

 

Vill du veta mer om hur en stämma fungerar kan du läsa mer om det i avsnittet: 

Så här fungerar en stämma