Motionera inför årsstämman

12 februari 2012 Onsdag 18 april klockan 19:00 har föreningen årsstämma. Inför mötet har medlemmarna möjlighet att skriva motioner.

Motionerna måste vara inskickade till info@morkullan.nu senast 29 februari för att styrelsen skall hinna ta fram förslag på beslut till stämman.