Nya styrelsen

12 juni 2023

På föreningsstämman valdes nio ledamöter utöver den HSB-representant som ingår i

föreningens styrelse. Efter föreningsstämman men före konstituerande styrelsemöte har två

invalda ledamöter, Mia Forsgren och Felix Gip, valt att lämna styrelsen till följd av att de sålt sina

lägenheter och inom de närmaste månaderna flyttar från föreningen.

För styrelsen att bekräfta: Styrelsen består av åtta nedan ledamöter inkl HSB-representant;

● Amanda Andersson

● Linda Andersson

● Kasper Drakendahl

● Erik Evers

● Ylva Hägglund

● Herman Ohlsson

● Olivia Wideroth

● Bo Hallgren (ledamot utsedd av HSB)