Protokoll årsmöte

27 juli 2012

Protokollet kan läsas här.