Trädgårdsgruppen rapporterar

28 september 2012 Styrelsen har på trädgårdsgruppens inrådan beslutat att anlita Stockholms Trädgårdstjänst för att rusta upp slänten mellan port E och I.

Innergrådens högra slänt mellan port E-I har länge varit ett problem och pga olika skäl inte blivit iordningställd. För några år sedan lät föreningen en trädgårdsarkitekt göra ett förslag på hur hela vår trädgård skulle kunna blomstra på nytt med lämpliga växter för denna typ av växtplats och även som passar in i husets och gårdens karaktär.

I år har trädgårdsgruppen åter igen tagit tag i frågan, begärt in flera offerter och även omförhandlat dem för att få bästa möjliga pris. Vi har även inventerat bland befintliga växter föra att kunna återanvända så mycket som möjligt och på så sätt spara pengar.
Styrelsen har efter detta fattat beslut om att vi ska verkställa en upplyftning och omplantering av slänten under hösten. Detta är en investering som höjer både fastighetens värde och naturligtvis gör vår trädgård ännu vackrare. Trädgården är en mycket viktig del i vår fastighet och pengar har avsatts för denna plantering sedan tidigare år.

Valet föll på vår nuvarande trädgårdsentreprenör Stockholms Trädgårdstjänst som visat sig vara en bra och seriös firma som vi är mycket nöjda med och som dessutom gav bästa tänkara pris på en totalentreprenad. Arbetet beräknas utföras i mitten av oktober (preliminärt datum är 10-11 oktober) beroende på väder och om alla växter levererats av underleverantör.

Trädgårdsgruppen återkommer vid senare tillfälle med ytterligare information.