Trädgårdsinformation

21 juni 2012

Det har kommit en del frågor kring trädgården och vi kan nu glädjande meddela att vi nu efter upphandling tecknat avtal med ny entreprenör. Efter att ha gått igenom flera offerter valde vi Stockholms Trädgårdstjänst AB, Trädgårdsskötsel. Mark & Anläggning i Nacka.

Valet föll på nämnda entreprenör av flera anledningar. De kan erbjuda mest för pengarna och är kunniga samt erbjuder även olika tilläggstjänster om vi skulle behöva. De ger ett stort förtroende och kommer även med egna idéer och lösningar på hur vi ska kunna få vår trädgård ännu bättre och finare bland annat vad gäller växtval osv.

 

I det nya avtalet ingår en skötselkalender för varje månad som vi har gått igenom tillsammans med entreprenören.

Vi kommer även att ha kontinuerlig kontakt och dialog med Stockholms Trädgårdstjänst för att få det bästa möjliga resultat av en vacker och fin trädgård.

 

Stockholms Trådgårdtjänst var oerhört imponerade över det arbete vi utfört på vår gemensamma trädgårdsdag och som de sa: Det har sparat föreningen massor med pengar, minst 20.000kr. Arbete som de annars hade varit tvungna att utföra för att komma i fas pga. att övertagandet dragit ut på tiden. De kan nu i princip börja helt enligt skötselplanen istället. Innan midsommar kommer sommarplantering i våra krukor att ske och även kompletterande plantering av lavendel som dött efter innegårdens husfasad.

 

Under sommaren kommer även slänten mellan uppgång E-I att iordningställas och nyplanteras efter några års förfall.

 

Vi vill även passa på att uppmärksamma er på vad som gäller på innergården;

  • Tiderna som gäller för festligheter är att det ska vara lugnt efter 22:00 på vardagar och 23:00 på helger (det finns de som jobbar både helger och tidiga morgonar).
  • Ni som har fest eller umgås på våra gemensamma platser i föreningen, se till att plocka undan skräp och ställ i ordning bord & stolar efter er.
  • Fimpar skall kastas i avsedda behållare ej ut genom fönstret eller på marken (det kostar föreningen åtskilliga tusen att plocka upp dessa, en helt onödig utgift).
  • All rastning av hundar på föreningens mark är förbjudet. Vänligen respektera det för allas trivsel och påtala detta gärna för vederbörande om ni ser någon bryta mot denna regel.

Vår förening har en mycket vacker trädgård som vi ska vara stolta över och ALLA är ansvariga för att hålla trädgården, innergården och omgivningen ren och fin!

 

Ha en skön sommar önskar

Trädgårdsgruppen