Trädgårdsröj

31 december 2010 Häcken mot Surbrunnsgatan har röjts.

Den del av häcken som sitter längs gången från uppgång B till G förtar en hel del av släntens intryck då den döljer planteringarna. Samtidigt har häcken på baksidan mot Surbrunnsgatan sett bättre dagar. Ett projekt har därför inletts där häcken från innergården ska flyttas.

De stora buskarna vid uppgång G-H kommer också att tas bort och ersättas med likadana häckplantor som på andra sidan (där sandlådan ligger).