Tvättrum nr 5 - Ur funktion

12 juli 2020 Under kvällen den 12 juli så gick ett rör sönder i lokalen för tvättrum 5. BK Service var snabbt på plats då en av våra boende agerade klokt och ringde BK service direkt.

När jouren var på plats konstaterades att en koppling till ett av varmvatten rören hade lossnat och därav läckan. BK Service reparerade röret hjälpligt var på tvättstugan kommer att kunna användas.Dock kommer vattnet att vara avstängt nu under natten men kommer att slås på igen under morgondagen så att övrig anläggning kan användas. Tvättrum 5 kommer framgent vara obokningsbart då restaurering krävs.

Ärendet kommer att felanmälas till vårt försäkringsbolag och drivas som ett garantiärende.