Källsorteringsrummet öppet igen!

07 februari 2024 Vi är glada att meddela att källsorteringsrummet åter öppnar för användning från och med idag! Efter en snabb och effektiv upphandling har styrelsen beslutat att återgå till samarbetet med vår tidigare entreprenör, Ragnsells. Från och med nu kommer Ragnsells att ansvara för hämtningen av sopor från vårt källsorteringsrum.

Detta beslut kommer att säkerställa att vår sophantering fortsätter att vara smidig och effektiv, samtidigt som vi bevarar vårt engagemang för att minska vår miljöpåverkan genom korrekt återvinning och källsortering.

Vi ber er vänligen att fortsätta att följa de riktlinjer och regler som gäller för sophantering i vårt källsorteringsrum för att säkerställa att processen fortsätter att fungera så smidigt som möjligt för alla involverade parter.

Tack för ert tålamod och förståelse under denna period. Tillsammans kan vi fortsätta att göra vårt gemensamma hem till en renare och mer hållbar plats att bo på.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen