Ombygnation av styrelserum påbörjat!

24 januari 2022 Information om renoveringsarbete för styrelserummet, uppgång N, entreplan.

I slutet av Januari kommer renoveringsarbetet som gäller ombyggnaden av nuvarande styrelserum startas upp. 

Se praktisk information om arbetet nedan. 

Byggstart: Senast 24/1 2022

Byggtider: standard 7-18 (enbart tysta arbeten 07-08 och 17-18)

Kontaktperson (Andreas på edhe): 073-070 04 02

Klart: Senast 4 mån efter byggstart