Sänkning av avgifterna med 2%

16 juni 2022

Styrelsen vill meddela att för nästkommande avgifter så är de sänkta med 2%. Detta under en period när inflationen är mycket hög. Andra föreningar har nu stora problem både pga inflation samt risker för ökade lånekostnader. Här är Morkullans Styrelse trygga i att vi har goda finanser och en orderntligt skött förening varför vi inte behöver vara oroliga för höjda avgifter framgent.