På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Summering av medlemsenkät 2014

06 april 2014 Årets enkät fick 44 svar jämfört med föregående års 41. Vi summerar här synpunkterna och ger styrelsens kommentarer. En sammanställning över betygsättningen från 2013 och 2014 finns här.
 • Styrelsens arbete är fortfarande uppskattat. Denna medlemsenkät och styrelsens snabba respons i bl.a. Facebook-gruppen nämns som några av de positiva inslagen. Vindsprojektet anses dock brista i informationen. Trivselreglerna efterfrågas till trappuppgångarna.
  En text som sammanfattar statusen i vindsprojektet har nyligen lagts upp på hemsidan. Styrelsen skall se över informationen i trappuppgångarna och inkludera trivselreglerna om det får plats.
 • Många känner inte till eller har inte varit i kontakt med HSB Servicecenter. Ett allmänt missnöje med HSB råder.
  Även styrelsen är missnöjd med många delar av HSB och har därför jämfört olika alternativa lösningar. Ett byte bedömdes inte vara värt den merkostnad själva bytet innebär. Under året har föreningen sagt upp den kollektiva anslutningen av medlemmarna till HSB Stockholm samt ändrat stadgarna så att medlemskapet inte längre är tvingande. Medlemmar kan fortfarande ansluta sig till HSB individuellt.
 • Snöröjningen har blivit bättre men sattes inte på ordentligt prov pga lite snö.
 • Källsorteringsrummet är mycket uppskattat och en stor eloge utdelas till de som håller ordning och bjuder på konstutställningen. Även second hand-avdelningen hyllas. Skylt efterlyses för att uppmana till vikning av kartonger.
  Styrelsen tackar för tipset och skall ta fram en sådan skylt.
 • Städningen anses bra men vissa klagar på dålig lukt från rengöringsmedel. Medlemmar beklagar sig också över att grannar ställer sopor i trapphuset. Mögellukt kan kännas i uppgång N.
  Det är inte tillåtet att ställa eller förvara något i trapphusen och styrelsen uppmuntrar att det påtalas direkt när en medlem ser det. Styrelsen är medveten om lukten i uppgång N och jobbar på en lösning. En rapport pekar på att det förmodligen beror på fukt i utrymmet mellan kulvert och trappuppgång.
 • Medlemmarna tycker att grannarna är dåliga på att städa efter sig. Efterlysning av knapp till ytterdörren så man slipper använda två händer vid utpassage. Önskemål om att se vem som bokat vilken tvättstuga. Önskemål om förlängning av tvättiderna från 2 till 2,5 eller 3 timmar. Uppmaning till styrelsen att se till att dörrarna går igen när de stängs så att obehöriga inte skall kunna ta sig in. Renovering av torkrummer och bastun alternativt ersätt bastun med något annat.
  Styrelsen har beställt storstädning av tvättstugan 2 ggr/år utöver den veckovisa städningen samt utrustat alla rum med städmaterial. Styrelsen har tagit in offert på knapp till ytterdörren och skall väga kostnaden mot nyttan. Att se vem som bokat tvättstuga kan vara användbart men innebär en för stor systemkostnad. Förlängning av tvättider anses inte optimal då det krånglar till tiderna och samtidigt innebär en minskning av antalet tvättider. Dörrar som inte går igen eller inte beter sig som de ska bör felanmälas direkt till vår förvaltare Peter Jansson. En storrenovering av tvättstugan är planerad till 2019 där det kommer finnas utrymme för nytt helhetsgrepp.
 • Comhem anses ha bra tv-utbud men dålig service.
  Styrelsen har nyligen beslutat att förlänga avtalet med Comhem på ytterligare tre år men till ett kraftigt rabatterat pris.
 • Ownit ses vara kostnadseffektivt med bra pris/prestanda och välfungerande support. Önskemål om 1000mbit lyftes.
  Styrelsen har tagit in prisuppgift på nätuppgradering för 1000 mbit men ser inte att det är aktuellt i dagsläget då det förmodligen är låg efterfrågan från medlemmarna.
 • Fastighetsförvaltare Peter Jansson är mycket uppskattad och beskrivs som: Alltid tillgänglig. Hyvens. Stjärna. Snabb service. Glad och trevlig. Utmärkt, fullkomligt utmärkt! Duktig. Hjälpsam och trevlig. Pålitlig. Klippa. Stor tillgång. Effektiv. Nyklippt.
  Styrelsen har tagit in offert om teknisk förvaltning från annat håll och konstaterar att Peter Jansson ligger lägre i pris. Styrelsen instämmer också i enkätsvarens beskrivningar av honom. Avtalet har alltså förlängts.
 • Trädgården anses viktig och trädgårdsgruppens arbete är mycket uppskattat. Dagens nivå känns lagom. Önskemål om vintergröna träd/buskar lyftes. Styrelsens förslag att anlägga odlingslotter mot Surbrunnsgatan gillades.
  Önskemål om trädgården hänvisas till trädgårdsgruppen som finns på tradgard@morkullan.nu. Projektet med odlingslotter ligger vilande då styrelsen måste prioritera annat men det välkomnas om någon medlem vill börja forska i frågan.