Påminnelse om regler för tvättstugan

28 september 2016 Vi vill påminna om att man blir debiterad med 50 kr för varje tvättstugepass som inte utnyttjas, därför är det viktigt att avboka tvättider man inte har möjlighet att utnyttja.

Syftet med reglerna kring tvättstugan är att det ska bli lättare för medlemmarna att hitta tvättider i tvättstugan. 

Här finns mer information om vilka regler som gäller kring tvättstugan.