Summering av medlemsenkät 2016

21 januari 2016 Årets enkät fick lika många svar som förra året, 38. Vi summerar här en del av synpunkterna och ger styrelsens kommentarer.

En sammanställning av de senaste årens betyg finns att läsa här.

 • Styrelsens arbete är fortfarande uppskattat. Insatserna för att höja intäkter och sänka kostnader nämns av flera medlemmar.

 • Några medlemmar efterfrågar generösare policy för andrahandsupplåtelser.
  Styrelsen arbetar på att ta fram detta.

 • Många känner inte till eller har inte varit i kontakt med HSB Servicecenter.

 • Snöröjningen fungerar bra.

 • Källsorteringsrummet är fortfarande mycket uppskattat. Något ansträngt när många dumpar större möbler i återanvändningshörnan. Ännu tydligare skyltning efterfrågas. Styrelsen tar till sig av kritiken och fortsätter diskutera möjligheter att förtydliga skyltningen och minska dumpningen.

 • Städningen har blivit bättre men det slarvas i hörnen och ibland städas bara bottenvåningen menar någon. Medlemmar irriterar sig fortfarande på andras sopor och smuts som kommer av andras renoveringsarbeten.
  Styrelsen uppmanar medlemmar som är missnöjda med städningen att maila foton till styrelsen. Om grannar smutsar ner får man gärna prata direkt med grannen.

 • Medlemmarna efterfrågar städning av tvättmedelsfacken samt mer städutrustning.
  Styrelsen ser att det finns en del irritation kring maskiner som går sönder och igensatta tvättmedelsbehållare. Styrelsen förhandlar om att inkludera städning av facken samt skall se till att städutrustningen hålls komplett.

 • Bastun används av få och flera undrar om ytan inte kan nyttjas till något bättre.
  Tvättstugan kommer förmodligen göras om från grunden inom några år. Det är därför inte aktuellt att riva ut bastun.

 • Medlemmarna har varit nöjda med Bahnhof trots strulet i installationsfasen.

 • Övernattningsrummet är uppskattat men det efterfrågas en TV samt en mini-kyl.
  Styrelsen skall undersöka möjligheterna att komplettera med det.

 • Medlemmarna uppskattar det nya hobbyrummet.

 • Medlemmarna tycker att det är trångt i cykelställen utomhus och i källaren.
  Styrelsen är medveten om problemen och överväger att komplettera den årliga cykelrensningen med bättre planlösning och hängkrokar i källaren.

 • Fastighetsförvaltare Peter Jansson är fortfarande mycket uppskattad bland medlemmarna.
  Och även av oss i styrelsen!

 • Trädgården anses viktig och trädgårdsgruppens arbete är uppskattat. Arvids terrass behöver upprustning tycker en annan. Enhetlig skyltning efterfrågades redan föregående år. Önskemål om trädgården hänvisas till trädgårdsgruppen som finns på tradgard@morkullan.nu. Styrelsen har bordlagt projektet som handlar om att skaffa enhetlig skyltning som är anpassad till husets stil tills vi har mer resurser att jobba med frågan.


Till nyhetslistan