Boendeenkät 2021

10 januari 2021 Styrelsen tar fram en boendeenkät varje år för att medlemmarna på ett enkelt sätt skall kunna komma med feedback och synpunker på styrelsens arbete och förvaltningen av fastigheten.

Denna enkät har tagits fram av oss i styrelsen för att bilda oss en uppfattning om vad vi medlemmar tycker om föreningens olika funktioner. Samtidigt är det en möjlighet att fånga upp förslag till förbättring.

Enkäten tar bara ett par minuter att fylla i.

Eftersom svaren kan bli vägledande för styrelsens arbete tar vi endast emot ett svar per lägenhet och kräver därför identifiering för att säkerställa det. Identifieringen tas bort innan betygsvaren sammanställs och publiceras. Textsvaren diskuteras av styrelsen på ett styrelsemöte.

Senaste svarsdatum är lördag 23 januari 2021.

Gå till enkät för 2021!

Se sammanställning av gamla enkäter här.