Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

12 maj 2020 Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 27 maj 2020 kl. 19.00 i samlingslokalen i tvättstugan samt via Zoom. Vi önskar att så få som möjligt närvarar fysiskt på grund av rådande läge. Mer information finns i kallelsen nedan.

Plats: Föreningslokalen och virtuellt via programvaran Zoom. Vår önskan är att så få som möjligt närvarar fysiskt på mötet med hänsyn till hälsorisken under rådande pandemi. Önskvärt är att boende som vill närvara fysiskt på stämman meddelar styrelsen sitt intresse senast kl. 17.00 samma dag antingen via info@morkullan.nu eller via meddelande i styrelsens brevlåda i uppgång N.

Zoom mötes ID: 849-4556-2164
Zoom lösenord: Läggs senast dagen innani din brevlåda.

Se nedan för kallelse med dagordning och övriga dokument. Glöm inte att ta med legitimation till stämman.

Är du mer intresserad av hur en stämma går till kan du gå in och läsa här: Så här fungerar en stämma