Varför är det viktigt att sortera rätt?

30 januari 2022 Alla ska sortera! Syftet är att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi. Som användare av produkter innebär det att alla har en skyldighet att sortera ut förpackningar, tidningar, elavfall, läkemedel, däck och batterier med mera och lämna till särskild insamling.

Som boende i Minneberg har vi den servicen – källsortering – i miljörhuset, nere vid panncentralen och i  miljörummen Svartviksslingan 49 och 51.

Men för att denna service ska fungera och vara ekonomiskt försvarbar måste vi tillsammans göra rätt. När du sorterar förpackningar av papper, glas, plast och metall och lämnar in det så kan materialet återvinnas och bli nya produkter. Matavfallet blir biogas till fordon och näringsrik jord, så kallat biogödsel. Restavfallet kör vi till förbränning där det eldas och blir till energi och fjärrvärme. Men när vi sorterar fel, dvs lägger pappersförpackningar bland elavfallet, blandar färg på glas, lägger icke metall i metall eller plast bland komposten, då blir det problem. 

När sedan bilen kommer för att hämta detta insamlade material och ser att det ligger fel saker i fel behållare, då kan den inte ta det med sig allt eftersom sorteringen är förstörd och kan inte återvinnas till nya produkter utan extra sortering. Det går inte att ta pappersförpackningar med plastkassar i och göra ny kartong utan då får hela partiet brännas om det inte finns möjlighet att lätt sortera om. Detta kostar extra, det krävs en annan bil och en annan hantering av behållaren som innehåller fel sorterat avfall. Om du är osäker på hur du ska sortera kan du använda Ragns-Sells sorteringsapp, RagnCycle, finns där appar finns.

När kommer Containern?

I den vanliga återvinningen får man absolut inte slänga ”grovsopor”. Därför kommer vi att under prov erbjuda en container som står nere vid Miljöhuset en helg enligt schema nedan. Här kan du slänga alla dina grovsoppor, stora kartonger etc men med några undantag. Observera att detta är en väldigt värdefull tjänst och missbruka den inte.

Containern står utanför miljöhuset sista helgen i varje månad.

Att återvinna rätt är superlätt – Bli en miljöhjälte!