Beskärning av häck

04 juni 2021

Våra trädgårdsmäsare håller kontstant efter våra gårdar och gör så kallade tekniska beskäringar under sommarmånaderna, större beskräningar görs på vårvintern. 

I normala fall brukar man klippa häcken flera gånger under sommarmånaderna men då tillväxten just nu är liten så kommer ingen klippning av häckarna ske innan midsommar. 

Har du funderingar kring våra planteringar är du välkommen att höra av dig till styrelsen. 

Mark och trädgårdsgruppen