Viktigt meddelande till allmänheten

07 mars 2022

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

På måndag 7 mars kl 15.00 testas Hesa Fredrik

Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” fungerar.

På måndag den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00.
Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Kl 15.05 kommer signalen faran över, en signal på 30 sekunder.Sprid gärna information om testet för att minska eventuell oro.Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)Vanligtvis förmedlas Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande.