Handlingar till årsmötet

05 maj 2021

Handlnigarna till årsmötet är på tryck och landar snart på din hallmatta. Under tiden kan du läsa handligarna här på hemsidan.

Nedan har du kallelsen samt information om hur poströstningen går till, årsredovisningen hittar du här.

För den som önskar läsa årsredovisningen i original så finns det möjglighet genom att mejla styrelsen för ett möte.