Regler för byggsäckar till boende

08 oktober 2020

Har du ställt ut, eller planerar du att ställa ut en byggsäck?

Byggsäck, storsäck, sopsäck… oavsett vad de kallas är säckarna är ett väldigt smidigt och bra sätt att samla upp och forsla bort skräp och byggrester. Men tänk på att du inte får ställa ut säcken på tex gården, lekplats, gångbanor och trottoarer där de kan utgöra ett hinder och minska tillgängligheten. Fyllda säckar kan även innebära skaderisker och fylls ofta med olika typer av hushållssopor och matrester vilket drar till sig skadedjur.

Det krävs tillstånd för att ha byggsäckar, t.ex. Big Bags, på marken. På säckarna ska det tydligt framgå namn på byggherren/lägenhetsinnehavaren och telefonnummer. Säckarna får inte stå kvar över helgdagar. Den som olovligen ställer ut byggsäckar kan dömas för brott. 

För allas trevnad ber vi att alla som renoverar, bygger om respekterar föreningens ordningsregler.

Läs mer under byggsäck.se.