Motion i Minneberg

07 april 2021 Som tidigare informerats om i Minnebergsbladet och på andra sätt har samfälligheten tagit över verksamheten i motionslokalen och den ideella föreningen Motion i Minneberg har upplösts. Detta gäller för att att ha tillträde till lokalen och träna där under 2021.

Betala avgift för 2021 senast den 2 maj

Den 2 maj släcks tillträde med tagg för de som inte betalat avgift för 2021. Du som betalat in avgift för 2021 till Motion i Minneberg för 2021 berörs inte, då dessa betalningar överförts till Samfälligheten, liksom vem som ska ha tillträde.

Betala via Swish eller Bankgiro

Om du redan idag har en tagg som ger dig tillträde till motionslokalen räcker det att du betalar in avgift för 2021 till Samfälligheten via Swish eller Bankgiro. Priset är 400 kr per hushåll och år för dig som bor i Brf Svartvik.

Swisha 400 kronor till 1234013306 med följande info:
Förening (Svartvik)
Ditt lägenhetsnummer i föreningen (står på dörren i de flesta fall. 3 siffror)
Exempel Svartvik 123 om du bor i lägenhet 123 i Svartvik

Eller betala in till Bankgiro 5596-7509 och ange samma uppgifter, samt mobilnummer.

För dig som inte har tillträde idag

Om du idag inte redan har tillträde till lokalen ordnar du detta genom att besöka Panncentralen. Så snart som du betalat in avgift (Swish eller Bankgiro) och kan visa upp betalning för personalen så ordnar de tillträde. Efter den 2 maj går det enbart att få tillträde till motionslokalen genom att visa upp betalning på plats i Panncentralen.