Ny styrelse vald vid stämman

11 maj 2023 Vid gårdagens föreningsstämma i Badviken var antalet närvarande medlemmar något reducerat mot vad vi brukar vara. Möjligen kanske några njöt av det härliga vårvädret eller deltog på Grannkvällen i Båtviken.

Under gårdagens ordinarie årsstämma valdes följande styrelse att företräda Brf Svartvik.

  • Andreas Granström ordförande
  • Magnus Wallin, vice ordförande
  • Thomas Blomquist, sekreterare
  • Jonas Sohlberg, boendeombud- och informationsansvarig
  • Per Gnalin, ekonomiansvarig
  • Carina Ingren, mark- och driftansvarig
  • Björn Martinussen
  • Charlotte Brolin
  • Lars-Yngve Larsson, HSB-ledamot

Att representera Brf Svartvik i Minnebergs Samfällighetsförening valdes Jonas Sohlberg och Carina Ingren som ordinarie samt Magnus Wallin och Per Gnalin som suppleanter.

Vi tackar de avgående styrelseledamöter för deras insatser i styrelsearbetet och hälsar de nyvalda välkomna!

Protokoll från mötet kommer att publiceras inom kort.

Med vänlig hälsning

Styrelsen