Glad 4e advent

20 december 2020

"Väderleken före middagen denna dag anses bebåda den väderlek, som skall råda före jul, medan eftermiddagens väder angiver väderleken efter jul. Enligt traditionen sträcker sig fruntimmersveckan också till denna dag, även om den bär ett mansnamn. Uttrycket ”Jakob skakar på sleven” anses illustrera att vädret denna dag är opålitligt."