Hjärtstartare

05 mars 2021

Det har varit en dialog kring Minnebergs hjärtstartare på Facebook. Alla hjärtstartare hänger i trapphuset på följande adresser:

  • Svartvik – port 25 och 39
  • Tangen- port 63 och 75
  • Tranan – port 90
  • Sandvik – port 112

Bor du i Svartvik kommer du åt en hjärtstartare med hjälp av dina portnycklar, för dig som bor i port 11–29 passar nyckeln i port 25 och för dig som bor i port 31–49 passar nyckeln i port 39.

Dessutom finns hjärtstartare i föreningslokalerna Badviken och Båtviken samt motionslokalen i anslutning till Badviken.

Mer om Minnebergs hjärtstarare kan du läsa i Minnebergsbladet 4-2020 eller på minneberg.com.

Kedjan räddar liv!

  • Tidigt larm, för att få hjälp.
  • Tidig HLR, för att vinna tid.
  • Tidig defibrillering, för att starta hjärtat.
  • Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera.
  • Vård efter hjärtstopp.