Eldningsförbud gäller

22 juni 2020

Det råder förnärvarade stor risk för brand i skog och mark i hela Stockholm. Länsstyrelsen har därför beslutat om ett eldningsförbud från och med den 11 juni. 

Eldning, grillning och bränning med fast bränsle är förbjudet.

Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller fasta grillplatser på allmänna platser. 

Förbudet gäller tills vidare. 

Ta hänsyn till rådande väderlek om det är lämpligt att elda eller grilla redo att kunna släcka om det behövs. Lämna aldrig grillen obevakad.

Mer information hittar du på Lässtyrelsens hemsida.

Mer om din säkerhet vid grillning hittar du på Elda i naturen.