Årsmöte 2020

16 juni 2020

2020 års årsmöte har idag avhandlats. Bland annat har föreningens räkenskaper godkänts och ansvarsfrihet gets styrelsen, vi har tagit beslut om arvoden och andra ekonomiska principer och ersättningar, valt ny styrelse, ny valberedning och nya revisorer. Till sist behandlades av medlemmarna anmälda ärenden (motioner). Där tog vi beslut om att avslå motionen men styrelsen har tydligt tagit med sig intentionerna av motionen i det reklamationsärende som just nu ligger för strandbelysningen.

Vilka som ingår i den nya styrelsen samt ansvarsfördelningen kan du hitta här.

Nya styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett ny spännande år tillsammans.