Convid-19

18 mars 2020

Hej!

Vi befinner oss nu i ett läge som ingen kunnat ana. Då risken för spridning av coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten, följer vi utvecklingen noga. Baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för bostadsrättshavare och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder. För att undvika smittspridning i största möjliga mån kommer vi dels att stänga våra lokalkontor/expeditioner och under en period enbart hantera akuta felanmälningar såsom vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning.

Du/Ni är alltid välkomna att kontakta oss vid via vår kund- och medlemsservice på 010-442 11 00, där vi gör vårt bästa för att hjälpa er. Läs gärna mer om hur vi arbetar förebyggande under den här tiden på hsb.se.

Ta hand om er och hör gärna av er om ni har frågor!

HSB Fastighetsservice