Extra styrelsemöte

07 april 2020

Idag den 7 april har vi haft ett extra styrelsemöte pga det rådande läge vi befinner oss i.

På dagens möte tog vi beslut om att;

- ställa in föreningsdagen den 18 april

- flytta årsmötet från den 29 april till den 16 juni.

- vill också påminna alla medlemmar att vara Goda Grannar och hjälpas åt i porten med tex handling eller andra tjänser till sjuka eller utsatta medlemmar.