Kallelse till årsstämma den 12 maj

23 april 2022 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Svartvik 268 kallas till ordinarie föreningsstämma 2022-05-12.

Välkommen på Brf Svartviks ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 maj kl 19.00 i samlingslokalen Badviken.
Kallesle med dagordning anslås i respektve port samt här på hemsidan. Årsredovisningen kan laddas ner här. Vi önskemål om utskrift hör av dig till styrelsen, info@brfsvartvik.se.

Välkommen!

Brf Svartviks styrelse