Öppethus

01 september 2020

TRÄFFA STYRELSEN

21 september
19 oktober
23 november

Styrelsen håller öppet hus i styrelserummet, Svartviksslingan 49, mellan klockan 18.30 - 19.30.

Vid varje tillfälle är några från styrelsen på plats för att ta emot förslag och feedback, samtala om aktuella händelser eller funderingar samt erbjuda ett trevligt sätt att få information på.

Självklart önskar vi träffa så många som möjligt.

Varmt välkommen!