Sopnedkastenen

13 mars 2021

Sopnedkastenen i våra trapphus är endast till för hushållssopor. För att undvika stopp i sopnedkastet, släng inte sopor som inte passerar själva inkastet utan måste tryckas ned i systemet, till exempel pizzakartonger, galjar, pärmar, sopsäckar eller som nu senast golvplankor.

Då och då blir det stopp i våra sopnedkast. Vid dessa tillfällen är det uppenbart fel saker som kastas.

Att rensa kostar pengar som vi alla i föreningen får vara med att betala och det är väldigt onödiga kostnader. Styrelsen vill därför påminna och uppmana er att tänka till om det verkligen är rätt saker som kastas i sopnedkasten. Vi har nu fått ett väldigt fint grovsoprum där vi kan kasta skrymmande sopor och det är där kartonger, pärmar mm hör hemma.

Tänk därför på vad du slänger!

  • Endast brännbara hushållssopor får kastas i sopnedkasten.
  • Soporna ska förpackas i väl ihopknutna plastpåsar som lätt går att få in i sopnedkasten. Då fungerar sugen bra.
  • Pizzakartonger, galjar och lekpinnar är exempel på saker som ofta fastnar i anläggningens ventiler och därmed orsakar stopp, kostnader och obehag. Vik ihop, riv isär och paketera i påse. Då fungerar det. Eller använd miljöstugan.
  • Glas och metall får absolut inte slängas i sopnedkasten, eftersom detta repar rören och leder förr eller senare till läckage och att sugen därmed slutar att fungera.
  • Flytande ämnen gör rören kletiga vilket kan orsaka stopp och skall heller inte slängas i sopnedkasten.

Vänligen respektera!