Att spola rätt är lätt!

08 juni 2020 Som bostadsrättsinnehavare har vi alla ett underhållsansvar av våra lägenheter. Det är viktigt att regelbundet göra rent i brunn och vattenlås i badrum samt att aldrig slänga förbruknings-material av olika slag i vare sig toalett eller handfat. Detta gäller även avlopp i kök.

Avloppet är inget sopnedkast eller anpassat för att kunna hantera tex olja i vasken. Viktigt att inte använda kemikalier som kan fräta hål på plaströren. Då underhållsansvaret är upp till varje enskild bostadsrättsinnehavare står inte föreningen för dessa kostnader. Mer information om detta finns att läsa i stadgarna.

Skräp hör hemma i papperskorgen!

Det spolas också ner en hel del annat skräp som ofta orsakar stopp i våra pumpstationer och leder till översvämningar. Då rinner avloppsvattnet istället ut orenat och förorenar naturen, men framförallt kostar det föreningen onödiga pengar.

Ha alltid en papperskorg på badrummet där du kan slänga hushållspapper, våtservetter, tops, hår från hårborsten, snus, tandtråd och annat skräp.

Bara tre saker får spolas ner i toaletten - kiss, bajs och toalettpapper.