Brandsäkerhet i förråden

28 april 2020 Styrelsen har varit i kontakt med räddningstjänsten om förvaring av däck i lägenhetsförråd. Det är inte förbjudet att förvara däck i förrådet, men räddningstjänsten anser att max en uppsättning är lämpligt. Däremot är det förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i förrådet.

Räddningsverket och Brandförsvaret har klara regler och krav vad som gäller förvaring av brandfarliga material i flerbostadshus .

Föreningen måste följa dessa regler och det innebär att dessa varor inte får förvaras i Ditt förråd.

Brandfarliga varor

  • Varor som är extremt eller mycket lättantändliga är märkta med symboler och texten ”mycket brandfarligt”. Sådana varor är t.ex. gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton, förtunning och koncentrerad spolarvätska. De flesta sprayburkar hör till denna grupp.
  • Andra brandfarliga varor är inte lika lätta att antända. De är märkta med riskfrasen ”brandfarligt” i texten. Det är t.ex. fotogen, vissa färger, lacknafta och utspädd spolarvätska.
  • En tredje grupp brandfarliga varor är svårare att antända. De har därför ingen varningsmärkning för brandfara alls. Om de väl tar eld så brinner de dock lika bra som de andra. Detta gäller t.ex. tändvätska, diesel och eldningsolja. Tänk på att t.ex. trasor med linolja t.o.m. kan självantända.