Tvättstugan

07 mars 2021

Styrelsen har omarbetat trivselreglerna så att de blir tydligare och lite modernare. Nya har satts upp under helgen.

Vi hoppas på en fortsatt hög trivsel i våra tvättstugor