Vi slutar tillfälligt med utsortering av matavfall

26 augusti 2020 På förekommen anledning har styrelsen beslutat att avsluta försöket med matavfallsinsamling, tills ny plats är funnen, redan efter tömningen den 26 augusti.

Vad händer nu?

Styrelsen kommer att undersöka vidare om det finns en bättre lämplig plats där alla intressenters önskemål kan tas till vara.

Intresset har blivit stort och flera medlemmar önskar insamling av matavfall och styrelsen kommer att aktivt bearbeta samfälligheten, att de ser över möjligheterna att göra ett större omtag för hela Minneberg i frågan.

Vad innebär det för dig som medlem?

Att du återigen måste slänga ditt matavfall i sopnedkastet med ditt övriga restavfall (det som inte kan återvinnas) som går till förbränning och blir värme eller el.

Matavfallspåsarna?

Har du matavfallspåsar hemma som du känner tar plats ber vi dig att återlämna dem till tvättstugan så spar vi dem till när vi startar igen. Gärna innan den 6 september.

Tack för att du är med och bidrar till ett mer hållbart Minneberg!

Styrelsen i Brf Svartvik