Goda Grannar

23 mars 2020

I stunder av kris måste vi hjälpa varandra.
Erbjud din hjälp att tex handla åt dina grannar. Prata med de äldre i din trapp-uppgång, ring och prata med andra äldre i din bekantskapskrets! Hör av dig och kolla hur det är med dem, så ger du lite stimulans i deras numera isolerade vardag.

Eller anmäl dig till Goda grannar!

Goda grannar är ett initiativ av Hyresgästföreningen som syftar till att organisera medborgare som på ett eller annat sätt vill hjälpa till i den pågående coronakrisen. De ställer nu om hela sin organisation för att mobilisera lokala hjälpinsatser till de riskgrupper som i dagsläget inte kan leva sina liv som vanligt. Målet är att underlätta vardagen för medmänniskorna i vår närhet och i förlängningen bidra till att minska smittspridningen av COVID-19.

Behöver du hjälp! eller Kan du hjälpa till! så anmäl ditt intresse på https://godagrannar.nu/.

Har du ingen möjlighet att anmäla dig via länken så prata med ditt protombud eller någon i styrelsen så försöker vi hjälpa till så gott vi kan.