Bra att veta om skyddsrum

04 mars 2022

Just nu kommer det många många frågor från om skyddsrum.

Inom Brf Svartvik har vi 4 skyddsrum som alla är utformade för ett visst antal personer. Om man använder skyddsrummet till så många människor som rummet är byggt för, ska man kunna vistas där utan avbrott i minst tre dygn. Skyddsrummen är byggda för att kunna skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand samt kemiska stridsmedel och strålning från radioaktiva ämnen.

Men skyddrummen i våra hus innehåller ju lägenhetsförråd?

Ja. I fredstid får skyddsrum användas för annat under vissa förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för underhåll och inspektion, samt att det går att ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn.

Vem ställer i ordning skyddrummet?

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner.

Mer om skyddrum och dess funktion kan du läsa på MSB.

Här finns skyddsrumskartan.