Kallelse till extra föreningsstämma

29 augusti 2021 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Svartvik 268 kallas till extra föreningsstämma 2021-09-19.

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Svartvik 268 kallas till extra föreningsstämma
den 2021-09-19 klockan 15.00 i Lokalen Båtviken.

Bakgrunden till denna extra föreningsstämma är utbyggnaden av garaget P2, där medlemmarna har rätt att ta ställning till om utbyggnaden skall genomföras eller ej.

Rådande restriktioner p.g.a. risken för smittspridning beträffande antal personer som kan samlas sittande i en lokal är max 50 personer. Av denna anledning rekommenderar styrelsen följande angående fysisk närvaro vid stämman:

  • Om du har frågor angående utbyggnaden av garage P2, som du inte hittar svar på i det utskickade Minnebergsbladet - delta fysiskt vid stämman.
  • Har du inga speciella frågor eller inte har för avsikt att delge dina synpunkter till andra medlemmar – delta inte vid stämman, poströsta eller rösta via ombud.
  • Vi ser helst att max en person från varje bostadsrätt deltar vid stämman.

Kallelse med dagordning, information om hur du poströstar och formulär för poströstning kommer inom kort delas ut till samtliga hushåll. Ett extra Minnebergsblad med information och underlag om garageutbyggnaden har redan delats ut till samtliga hushåll. Minnebergsbladet finns även att ladda ner på här.