Insektshotell

24 maj 2020 Nu vill vi locka nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor till våra trädgårdar, genom att vi satt upp fem insektshotell. Nu väntar vi på våra gäster.

Våra pollinerarvänner är viktiga i trädgården, eftersom de förbättrar skörden av frukt och bär, samt hjälper till att bekämpa skadeinsekter. Insektshotellen erbjuder olika slags insekter, som solitärbin (vildbin), nyckelpigor och fjärilar en chans att bosätta sig och söka skydd. Många insekters naturliga livsmiljö har försvunnit på grund av förändringar i miljön. Detta är ett sätt hjälpa dem att hitta en boplats och en plats att söka skydd.

Insektshotellet är indelat i olika rum, exempelvis med kottar, träpinnar med borrade hål, och bamburör för att locka till sig olika slags gäster. Ett av rummen är särskilt anpassat för fjärilar. Insektshotellet används av insekterna på olika sätt olika tider över året, även som skydd för kylan.

Nu väntar vi på våra gäster att flytta in. Ta gärna en promenad för att titta till våra små hotell och se om någon flyttat in.