Nu har vi gemensamhets el i Brf Svartvik

01 augusti 2023 Efter beslut vid extra föreningsstämman i oktober 2022 om att införa gemensamhets el - IMD har nu detta genomförts. Du behöver inte själv säga upp ditt befintliga elavtal. Detta har skett automatiskt.

Nu är installationen klar av de nya elmätarna för individuell mätning och debitering (IMD) i Brf Svartvik. I och med detta har alla enskilda elavtal sagt upp automatiskt och du kommer nu inte längre behöva ett separat elavtal för din lägenhet. 

Nästa gång du får aviet för medlemsavgiten till Brf Svartvik kommer det också finnas med en rad som visar hur mycket el din bostadsrätt har förbrukat och hur mycket du skall betala för elen. 

Då förbrukningen debiteras med fördröjning kan detta dröja någon månad innan du får den första avin där du kan se din elförbrukning. 

Vi återkommer med mer information om kostnad per kWh samt hur du kan följa din egna förbrukning. 

Har du frågår? Mejla styrelsen på info@brfsvartvik.se.