Byte av portkod

27 augusti 2022

Dags för kodbyte!

Onsdag den 14 september byter vi kod i porten.

Du kommer att få den nya koden i din brevlåda
under slutet av vecka 36, innan bytet sker.

Har du av någon anledning ej sett detta eller inte fått din nya kod kontakta info@brfsvartvik.se
eller lägg en lapp i BRF Svartviks brevlåda i port 49 så kontaktar vi dig.

Har du hemtjänst så bör du meddela dem den nya koden innan bytet träder i kraft, onsdag den 14 september.

Tänk på att inte sprida de nya koderna.